Palvelut

Itä-Suomen Maanrakennus on maanlaajuisesti toimiva maanrakennukseen ja jätevesijärjestelmien asennukseen erikoistunut yritys. Yrityksemme on erikoistunut salaojitus- ja sadevesitöihin. Teemme salaojituksia ympärivuoden. Yrityksen henkilöstöstä löytyy asiantuntemusta ja pitkäaikaista kokemusta rakentamisen kaikista osa-alueista. Yrityksellä on laaja ja koko Suomen kattava yhteistyö kumppaneiden verkosto, jolla takaamme nopean, huolellisen ja ammattitaitoisen lopputuloksen kaikkiin kohteisiimme.

Jätevesijärjestelmät

Jätevesiasetusta sovelletaan talousjätevesien käsittelyyn ja johtamiseen sekä jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon, jätevesistä muodostuviin lietteisiin sekä niiden keräilyyn ja käsittelyyn.

Talousjätevedellä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa, karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa jätevettä. Jätevesiasetus koskee yhteensä n. 800 000 viemäriverkoston ulkopuolella olevaa kiinteistöä. Lisätietoja uudesta jätevesiasetuksesta mm. osoitteesta  https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Suunnittelu

Yhteydenoton jälkeen teemme suunnittelusta tarjouksen, joka pitää sisällä kohteessa käynnin, tarvittavien viranomaismääräysten selvitys, tarpeellisten asiakirjojen hankinta, suunnittelijan suunnitelma nykyisten määräysten mukaisesti ja tarjouksen jätevesi järjestelmän asennuksesta ”avaimet käteen” periaatteella.

Kohteesta riippuen kannattaa kartoittaa myöskin salaoja- ja sadevesijärjestelmien toimivuus, uudistustarve tai ensiasennus.

Toteutus

Tarjouksen hyväksynnän jälkeen tilaa suunnitelman mukaiset materiaalit kohteeseen ja varaa tarvittavan kaluston ja henkilökunnan sovittuna ajankohtana.

Yrityksemme käyttää aina vain asianmukaisia materiaaleja. Vaadimme aina henkilökunnaltamme, sekä yhteistyökumppaneilta aikataulussa pysymistä ja laadukasta työtä. Jokaisessa työkohteessamme on aina nimetty etukäteen vastuuhenkilö, johon asiakkaan on helppo olla yhteydessä. Vastuuhenkilö toimii yleensä työkohteessa myös työnjohtaja. Työnjohtaja on aina velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiakkaalle, mikäli työkohteessa ilmenee sopimuksen ulkopuolisia välttämättömiä korjaustarpeita. Työn valmistuttua vastuuhenkilö käy asiakkaan kanssa läpi järjestelmän käytön opastuksen ja antaa tarvittavat asiakirjat.

Maanrakennus

Itä-Suomen Maanrakennus tarjoaa monipuolista maanrakennuspalvelua koko maan alueella.

Tarjoamme rakentajalle palveluja rakentamisen aloituksesta pihojen viimeistelyyn. Yrityksemme ja yhteistyökumppaneiden avulla saat meiltä mm. massanvaihdot, louhinnat, kiviainekset, perustustyöt ja kaikki muutkin rakennusalan työt. Salaoja- ja sadevesijärjestelmien asennuksesta on yrityksessä runsaasti kokemusta ja tarjoamme mielellämme niin ensiasennus kuin korjaustöihin kokemuksemme käyttöönne.